ul. Pułaskiego 34/5, Tarnów

Karta podatkowa - jako jedna z form opodatkowania

Aneta Patuła
Karta podatkowa jako metoda na niższe podatki

Każdy zaczynając swoją przygodę z biznesem, zadaje sobie pytanie, jaką formę opodatkowania wybrać, aby była najlepsza. Najlepsza tzn. jaka? Taka, która od podatnika wymaga najmniejszego zaangażowania ? Czy też taką, która pozwoli nam płacić jak najniższe podatki ?

 

Karta podatkowa jako sposób na niższe podatki

Wybór formy opodatkowania zależny przede wszystkim od wielkości firmy. Małe firmy, czyli drobni przedsiębiorcy lub osoby samozatrudnionie mogą skorzystać z karty podatkowej albo z ryczałtu.

Karta podatkowa jest dziś trochę zapomniana, jednak coraz częściej sięgają po nią fryzjerzy, kosmetyczki, taksówkarze, osoby wynajmujące pokoje, lekarze czy też nauczyciele udzielający korepetycji.

Aby, swoją działalność rozliczać na karcie podatkowej należy złożyć PIT 16, przy zakładaniu firmy lub też, jeśli chce zmienić formę opodatkowania - do 20 lutego.

Z czym muszę się liczyć wybierając kartę podatkową

Wybierając kartę podatkową, musisz się liczyć z tym, że jest to podatek ryczałtowy i co miesiąc dokładnie w określonym dniu musisz wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie ustalonej w decyzji podatkowej, którą otrzymasz z Urzędu Skarbowego. Kwota podatku jest ustalona decyzją i nie mają tu znaczenia ani Twoje przychody, ani koszty. Jeśli jesteś zobowiązany ewidencjonować swoje obroty na kasie fiskalnej, robisz to nadal, ale ani paragon dobowy, ani paragon fiskalny miesięczny nie jest księgowany.

Podatnicy rozliczający się na karcie nie sporządzają spisu z natury oraz nie prowadzą ewidencji wyposażenia. Natomiast jeśli zatrudniają pracownika, to muszą sporządzać listy płac i odprowadzać podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Dla kogo jest karta podatkowa?

Karta podatkowa skierowana jest do małych firm, jednak nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania. Wykluczone są np. osoby handlujące papierosami czy alkoholem (tzw. wyroby akcyzowe). Działalność opodatkowana kartą musi być prowadzana na terytorium kraju. Osoba na karcie podatkowej może zatrudniać osoby na umowę o pracę, ale nie może zlecać swoich prac innym podmiotom, które prowadza działalność w takim samym zakresie jak on. Działalności o podobnym charakterze nie może prowadzić, również współmałżonek przedsiębiorcy. Każda zmiana (np. zatrudnienie pracownika) lub wprowadzenie nowej usługi do swojej działalności może spowodować utratę możliwości opodatkowania kartą podatkową. Zmiana taka powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od zaistnienia do Urzędu Skarbowego. Urząd wyda nową decyzję z nową stawką kart podatkowej lub też wykluczy danego podatnika z kart podatkowej na bieżący rok.

Minusy karty podatkowej

Ta forma opodatkowania poza oczywistymi plusami ma też pewne minusy np. problem z zaciągnięciem kredytu, w związku z braniem ewidencji przychodów.

Należy również dodać, że od jakiegoś czasu coraz częściej słychać głosy o zmianach w podatkach ryczałtowych. Czy dotknie to karty podatkowej? Myślę, że niedługo się przekonamy.

Kategoria: