FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzenia księgowości:

1. Czy otwierając działalność mogę skorzystać z dotacji ?
Tak, otwierając działalność, można złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy i tam otrzymać środki na otwarcie działalności gospodarczej. Można też skorzystać z pomocy fundacji - wiele z nich ma różne programy pomocowe.

2. Czy działalność mogę otworzyć przez Internet?
Tak, można otworzyć przez Internet. Natomiast należy pamiętać, iż musimy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

3. Czy muszę dokonać wpisu u siebie w Urzędzie Miasta (Urzędzie Gminy)?
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej można dokonać w każdym Urzędzie Miejskim (Urzędzie Gminy) na terenie całej Polski.

4. Czy muszę mieć pieczątkę?
Nie ma takiego obowiązku, jednak będzie bardzo trudno załatwić wiele spraw np. spraw bankowych.

5. Czy muszę mieć rachunek bankowy tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej?
W chwili obecnej Urząd Skarbowy ma możliwość weryfikacji rachunków bankowych zarówno prywatnych (ROR), jak i firmowych. Dlatego najlepiej jest rozdzielić sprawy prywatne od spraw firmowych. Jeśli podatnik jest podatnikiem VAT to jest zobowiązany do posiadania rachunku firmowego.

6. Jak informuję Organ Podatkowy o numerze rachunku firmowego?
Wpisu dokonujemy w CEIDG (np. za pomocą biznes.gov.pl), tam wpisujemy nr rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą.

7. Czy jeśli mam kilka rachunków firmowych, muszę je wszystkie zgłaszać?
Tak, podatnik musi zgłosić wszystkie rachunki bankowe, prowadzone zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgłoszeniem również objęte są rachunki prowadzone w walutach obcych.

8. Czy mogę być na ulgowym ZUS-ie ?
Co do zasady tak (przez pierwsze pół roku podatnik opłaca tylko składkę zdrowotną), natomiast z ulgowego ZUS-u są wykluczone osoby, które będą wykonywały zlecenia na rzecz byłego pracodawcy lub nie minęło 60 miesięcy od zamknięcia (zawieszenia) poprzedniej działalności.

9. Czy mogę ubezpieczyć u siebie w firmie dzieci lub małżonka ?
Tak, dzieci podlegają ubezpieczeniu przez jednego z rodziców, aby dokonać zgłoszenia, potrzebujesz tylko Pesel dziecka. Podobnie sprawa wygląda z niepracującym małżonkiem.

10. Czy będąc na ryczałcie muszę być na VAT?
Niekiedy bycie podatnikiem VAT jest obowiązkowe od pierwszej transakcji np. sprzedaż wyrobów akcyzowych.

11. Wybieram się do pracy za granicą. Jakie dokumenty muszę posiadać?
Wpis do ewidencji przetłumaczony na język angielki, dokument A1, oraz kartę EKUZ.

12. Jak się zarejestrować do VAT?
Aby dokonać rejestracji do VAT ,należy złożyć dokument VAT-R. Urząd Skarbowy ma około 30 dni na dokonanie wpisu.

13. Czy mogę się zarejestrować do VAT tylko do czynności na terenie Unii Europejskiej ?
Tak można, również należy złożyć VAT-R. Status podatnika można sprawdzić na https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

14. Kiedy się rejestrować jako podatnik VAT?
Od 1 września 2019 roku, katalog sprzedawanych towarów i usług, jakie nie mogą korzystać ze zwolnień znacznie się powiększył. Reguluje to art. 113 ust. 13 Ustawy o podatku VAT i są to między innymi:
• Towary sprzedawane przez Internet należące do grup: preparaty kosmetyczne i toaletowe; komputery, wyroby elektroniczne i optyczne; urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzęty gospodarstwa domowego.
• Hurtowa i detaliczna sprzedaż (stacjonarna i internetowa) części do pojazdów samochodowych i motocykli.
• Usługi ściągania długów, w tym factoringu.
• Usługi prawnicze, w zakresie doradztwa i jubilerskie.
Oczywiście zawsze należy na bieżąco śledzić przepisy, aby sprawdzać, czy katalog ww. towarów i usług się nie zmienił. Szczególnie przy otwarciu nowej działalności gospodarczej, czy też przy zmianie kodów PKD istniejącej firmy. Wykluczenia ze zwolnienia w każdej chwili mogą się zmienić, więc trzeba mieć się na baczności i sprawdzać, czy ustawodawca nie zrobił nam jakiejś niespodzianki.

15. Jak Pani myśli, czy warto w moim przypadku korzystać ze zwolnienia z bycia VAT-owcem ?
Każdy przypadek należy indywidualnie przeanalizować. Wszystko zależy od branży, ilości dokumentów, potencjalnych odbiorców.

16. Czy jeśli przekroczę kwotę 200 000,00 zł obrotu muszę się stać podatnikiem VAT?
Tak po przekroczeniu obrotu 200 000,00 zł, na podatniku ciąży obowiązek rejestracji do Vat. Rejestracji tej należy dokonać w dniu przekroczenia ww. limitu.

17. Czy będzie możliwość rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z ulg podatkowych ?
Jeśli wybrałeś ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy niestety nie możesz rozliczyć się z małżonkiem. Tylko będąc na zasadach ogólnych, można skorzystać z rozliczania wspólnego. Natomiast można skorzystać (będąc na ryczałcie lub na podatku liniowym) z niektórych ulg podatkowych.

18. Czy mogę firmę prowadzić w domu/ mieszkaniu ?
Tak, pod warunkiem iż jesteś właścicielem albo współwłaścicielem nieruchomości.

19. Czy będąc na ryczałcie mogę zatrudniać pracowników?
Tak, na ryczałcie można zatrudniać pracowników zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie.