O nas

Kim jesteśmy?
Biuro rachunkowe Omega działa na rynku od 1999 roku. Posiadamy kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Ministra Finansów. Nasze biuro posiada ochronę ubezpieczeniową w PZU S. A. W codziennej pracy wykracza poza sferę tradycyjnych usług księgowych. Dzięki bogatemu i długoletniemu doświadczeniu właściciela biura rachunkowego, który zgromadził wokół siebie zespół profesjonalistów, możemy zaoferować Państwu najwyższy standard usług.

Co nas wyróżnia?
Biuro Rachunkowe Omega to zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości. Nasze usługi świadczymy zarówno dla firm jednoosobowych, jak i spółek handlowych. Specjalizujemy się w bieżącym doradztwie rachunkowo – finansowym. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje również rozwój biznesu oraz restrukturyzacja i optymalizacja procesów biznesowych.

Doświadczenie, którym w chwili obecnej dysponujemy, zdobywaliśmy od roku 1999. Prowadzimy dokumentację księgową i kadrową zarówno firm jednoosobowych, jak i spółek handlowych. Współpracujemy jako trenerzy z firmami szkoleniowymi z Tarnowa jak Krakowa. Od roku 2007 współpracujemy z Uczelniami Wyższymi z Krakowa, prowadząc zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych.

Podnosząc stale swoje kwalifikacje, bierzemy ciągły udział w szkoleniach sympozjach oraz zjazdach szkoleniowych. Posiadamy doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla celów operacyjnych, projektów inwestycyjnych oraz doradztwa strategicznego. Piszemy wnioski o pozyskanie środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej (bezpłatnie) do Biur Pracy

Nasze wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy
• Wysokie standardy etyki zawodowej
• Najwyższe kwalifikacje księgowe, podatkowe i prawne (ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, poprzez szkolenia i konferencje)
• Jakość świadczonych usług
• Kompleksowość i terminowość
• Otwartość i elastyczność
• Bezpieczeństwo
• Nowoczesne rozwiązania informatyczne

Dlaczego warto skorzystać z usług zewnętrznego Biura Rachunkowego?
Sporządzamy i przekazujemy we własnym zakresie: zeznania i deklaracje: CIT, PIT, VAT do urzędów skarbowych, oraz deklaracje o składkach ubezpieczeniowych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS DRA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS ZUA, ZUS IWA). Naszą pracę wykonujemy na podstawie złożonych upoważnień w tym zakresie. W imieniu naszych klientów zajmujemy się kontaktami z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędem Statystycznym. Doradzamy klientom w zakresie możliwości optymalizacji opodatkowania; wybór podatku liniowego, progresywnego.

Co oferujemy naszym Klientom?
Podstawową działalnością biura rachunkowego OMEGA jest prowadzenie usług księgowych, kadrowych i płacowych dla wszystkich podmiotów – firm – niezależnie od wybranej formy prawnej, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Pomożemy dobrać Państwu właściwie sposób prowadzenia rachunkowości do skali, możliwości i wymagań Państwa firmy.
Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne spółki jawne, partnerskie, komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rolnicy indywidualni. Obsługujemy firmy zarówno w formach uproszczonych – Książka Przychodów i Rozchodów – KPiR i Ryczałtu Ewidencjonowanego, jak również w formie Pełnej Księgowości – Księgi Rachunkowe.

 

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO OBEJMUJE:
• naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• sporządzanie deklaracji PIT 28

EWIDENCJE VAT:
• prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
• naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
• sporządzanie deklaracji VAT – 7
• przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z)
• obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej


PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR) OBEJMUJE:
• kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania
• księgowanie zdarzeń gospodarczych
• prowadzenie ewidencji ( środków trwałych, wyposażenia )
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• ustalanie wyniku finansowego
• naliczanie podatku dochodowego
• sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5, PIT 5 L)

EWIDENCJE VAT:
• prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
• sporządzanie deklaracji VAT – 7
• przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z)
• obsługę kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej

 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH (PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ) OBEJMUJE:
• opracowanie polityki rachunkowości
• przygotowanie planu kont
• kwalifikowanie dowodu do księgowania
• dekretację i księgowanie dokumentów
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
• ustalanie wyniku finansowego
• naliczanie podatku dochodowego
• sporządzanie deklaracji CIT ( CIT 2 oraz CIT 8) i PIT( PIT 36 oraz PIT 36 L )
• wycena aktywów i pasywów
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• ewidencje VAT
• prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
• naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
• sporządzanie deklaracji VAT – 7
• przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z)
• obsługę kontroli prowadzonych przez organy podatkowe, ZUS, Państwową Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej


PODATEK VAT
• prowadzimy ewidencje rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, ( również dla rolników )
• księgujemy nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe, usługi nabywane i sprzedawane poza Polską, eksport i import towarów
• wysyłamy za naszych klientów deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M
• aktualizujemy dane podatników na formularzu VAT-R

 

POZOSTAŁE USŁUGI
• występujemy w imieniu naszych klientów o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacanych składkach
• obsługa kadrowo-płacowa
• prowadzenie akt osobowych
• prowadzenie kart urlopowych
• prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń
• prowadzenie rejestru absencji chorobowych
• sporządzanie regulaminów pracy
• sporządzanie umów o pracę
• sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )
• wydawanie świadectw pracy
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, list obecności
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
• generowanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4)
• obliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS oraz przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS
• reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli ZUS
• sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego
• współpracujemy z dwiema kancelariami prawniczymi
• pomagamy w organizowaniu szkoleń BHP ( wieloletni szkoleniowiec i praktyk )
• przesyłamy mailowo naszym klientom informacje o wysokości opłacanych składek
• lista obowiązków związana z zatrudnianiem pracowników jest długa, dlatego warto oddać tę obsługę do naszego biura rachunkowego


PROMOCJA
Księgi Rachunkowe – do uzgodnienia
Księga Przychodów i Rozchodów – do uzgodnienia
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do uzgodnienia

Biuro Rachunkowe Omega to więcej niż zwykła księgowość. Zapraszamy Państwa do współpracy.