Księgowa online

Księgowa online Tarnów, Kraków, Rzeszów

księgowa online Tarnów, Kraków, Rzeszów

Wybierając biuro rachunkowe, już nie zwracamy uwagi na dzielącą nas odległość. Czasem powierzamy swoje dokumenty księgowej (tj. księgowa online), której nigdy nie poznamy osobiście. Nigdy też nie pójdziemy osobiście do biura rachunkowego. Coraz częściej wybieramy księgowość internetową z e-księgową. Jak zacząć taką współpracę, z  osobą której nie znamy, jak podsiać umowę o współpracę z księgowym online i internetowym biurem rachunkowym?

Biuro rachunkowe online — Formalności

Nasza firma oferuje prowadzenie księgowości przez Internet. Jeśli zatem zdecydujesz się powierzyć prowadzenie swojej księgowości na odległość naszej księgowej online, to na początku ustal z nami rodzaj księgowości — czy będzie to ryczał, książka przychodów czy pełna rachunkowość.

Następnie wybierz formę przesyłania dokumentów do naszego biura rachunkowego online Omega w Tarnowie. Możesz przesłać do nas dokumenty w plikach PDF (sam skanujesz dokumenty), udostępnić swój dysk Google lub jeżeli masz już system, w którym zapisujesz wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej, możesz przekazać nam dostęp do tych dokumentów.

Jeśli uznasz, iż najlepszym sposobem jest przekazanie kurierem lub pocztą tradycyjną dokumentów (nie chcesz u siebie mieć oryginałów dokumentów, albo chcesz je otrzymać już po zaksięgowaniu), także oferujemy taką opcję. Ważne jest, aby takie szczegóły ustalić z nami przed podpisaniem umowy o korzystanie z usług księgowych online.

Usługi księgowe online – umowa

Po załatwieniu wszystkich kwestii formalnych możemy przystąpić do podpisania umowy o współpracę na odległość z biurem rachunkowym online. Umowy podpisujemy elektronicznie poprzez podpis kwalifikowany, profil zaufany, lub w aplikacji Autentii, lub Pergamin.

Akceptujemy także wydrukowaną umowę i podpisaną w sposób tradycyjny. Należy ją następnie odesłać do naszego biura rachunkowego, które prowadzi księgować internetową dla klientów z Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa oraz okolic.

Księgowość online – pełnomocnictwa

Po podpisaniu umowy należy przystąpić do pełnomocnictw, które trzeba udzielić, aby nasze biuro rachunkowe online mogło składać konieczne deklaracje w imieniu klienta.
Pierwsze pełnomocnictwo, które trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego, można wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnym listem poleconym. Istnieje także możliwość udania się na sale obsługi klienta i złożenia dokumentu osobiście.

Kolejnym dokumentem, który należy złożyć, jest ZUS PEL- jego również można złożyć elektronicznie lub osobiście.

Księgowość przez Internet Tarnów, Kraków, Rzeszów

Kiedy już wszystkie wymogi formalne zostaną załatwione, współpraca z naszą księgową online może się rozpocząć. Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż dokumenty trafiają do nas w formie skanu. Natomiast podatnik wysyła kompletne dokumenty po zakończeniu miesiąca (nie później niż do 10-ego klejonego miesiąca).

księgowość online Tarnów, Kraków, Rzeszów

Biuro podatkowe online - księgowa online

Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, nasza księgowa online przesyła w formie pliku pdf listy płac. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wydrukowanie tej listy płac i zachowanie kopii (z potwierdzeniami wypłaty wynagrodzenia) np. do kontroli PIP lub ZUS. Jeśli się tak zdarzy, iż zostanie zgubiony jakiś dokument, to po zalogowaniu się do naszego systemu księgowego online (IK +) możesz pobrać ten dokument jeszcze raz.

Po zaksięgowaniu dokumentów nasze biuro rachunkowe online w Tarnowie wysyła deklaracje, do ZUS i Urzędu Skarbowego. Podatnik otrzymuje tylko kwoty do zapłaty w formie sms lub e-maila. Każdy nasz klient zawsze może sprawdzić, czy deklaracje ZUS została złożona, logując się na swoim koncie ZUS PUE.

Jeśli natomiast konieczne jest uzyskanie informacji, czy dana faktura została zaksięgowana wystarczy zalogować się do naszego systemu IK+, i tam odszukać wszystkie, informacje o podatkach, składkach ZUS i o fakturach, które zostały zaksięgowane.

Dodatkowo w naszym systemie IK + możesz wystawiać także swoje faktury sprzedażowe i – co więcej – nie potrzebujesz żadnego innego narzędzia do wystawiania faktur online. Nasz internetowy system księgowy wystawia faktury zarówno dla podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT. W systemie tym możesz wystawić faktury w walucie obcej (np. w EURO, USD), a treść faktury może być także w języku angielskim.

Księgowa online  - to rozwiązanie na dla każdej firmy!