Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu w polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie pracodawcy. W związku z tym, iż w ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie pracownikami ze wschodu, wielu przedsiębiorców szuka pomocy w przeprowadzeniu procesu legalizacji cudzoziemców w Polsce. Cudzoziemcy w Polsce,czyli osoby będące obywatelami m.in. Ukrainy, Gruzji, Rosji czy też Białorusi zobowiązani są, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i na pracę. Obecnie pozwolenie na pracę dla cudzoziemca może zostać wydane na maksymalnie 3 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Warto pamiętać, iż znalezienie pracownika ze wschodu to dopiero pierwszy etap zatrudnienia. Następny krok to legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemca. Pracodawca musi bowiem pamiętać, iż za nielegalne zatrudnienie pracowników grozi grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Legalizacja cudzoziemców jest zatem warunkiem koniecznym, aby mogli oni on swobodnie pracować w naszym kraju. Zatem każdy cudzoziemiec w Polsce musi posiadać zezwolenie na pracę oraz zalegalizowany pobyt stały lub czasowy.

Biuro Rachunkowe Omega - Sprawna legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy też innych krajów zarówno Państw członkowskich UE, jak i spoza nich, wcale nie musi być skomplikowana. Nasze biuro rachunkowe Omega w ramach usług legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oferuje:

  • Analizę statusu prawnego cudzoziemca, miejsca i czasu pobytu w Polsce oraz historii jego dotychczasowego zatrudnienia.
  • Wybór właściwej procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia.
  • Pomoc w przygotowaniu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dla cudzoziemca.
  • Wypełnienie wniosku o kartę pobytu i zezwolenia na pracę, a także pomoc w przygotowaniu jednolitego wniosku o pracę i pobytu w Polsce.
  • Skompletowanie pozostałych dokumentów wymaganych przez Urząd Wojewódzki.
  • Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL.
  • Pomoc w rozliczeniach podatkowych PIT dla cudzoziemców.

Zezwolenie na pobyt czasowy i na pracę - legalizacja pobytu cudzoziemców

Pomagamy pracodawcom w procesie legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców w Polsce. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy. Dodatkowo zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Służymy pomocą zarówno pracodawcom, którzy dopiero ubiegają się o zatrudnienie pracowników z Ukrainy czy też Rosji w swojej firmie, jak i tym, którzy chcą przedłużyć ich pobyt. Zapewniamy szybką i sprawną obsługę spraw związanych z legalizacją cudzoziemców w Polsce.