Zwrot podatku VAT z zagranicy

Zwrot podatku VAT z zagranicy z krajów Unii Europejskiej

Zwrot podatku VAT z zagranicy

Polscy przedsiębiorcy bardzo często dokonują zakupów w innych krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno zakupu różnego rodzaju towarów czy usług potrzebnych do prowadzenia działalności w Polsce, jak i pozostałych wydatków takich jak paliwo czy zakwaterowanie.

Zakupy te są opodatkowane miejscowym VAT-em, którego nie można odliczyć w Polsce. Na mocy przepisów wspólnotowych istnieje jednak prawo odzyskania VAT, który z tego tytułu został zapłacony. Zwrot VAT z zagranicy przysługuje zasadniczo każdej firmie spełniającej odpowiednie wymogi formalno-prawne, nieprowadzącej działalności gospodarczej na terenie kraju, z którego ubiega się o zwrot podatku, a dokonującej w tym kraju zakupów obciążonych podatkiem VAT.

O zwrot VAT z zagranicy z innego państwa UE można się starać w przypadku:

  • nabycia paliwa
  • wynajmu środków transportu
  • innych wydatków związanych ze środkami transportu
  • opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg
  • kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny)
  • kosztów zakwaterowania
  • kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych
  • opłat za wstęp na targi i wystawy
  • inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe)

Biuro Rachunkowe Omega Tarnów - Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie odzyskiwania zagranicznego podatku VAT dla firm transportowych oraz firm z pozostałych branż z krajów Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Austria oraz Czechy. Wnioski o zwrot zagranicznego podatku VAT (VAT-REF) składamy za okresy kwartalne, półroczne i roczne.

Nasza oferta obejmuje pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności w zagranicznych urzędach aż do otrzymania przez firmę zwrotu podatku VAT bezpośrednio na konto bankowe.