Pełna Księgowość - Księgi Rachunkowe

Księgi handlowe (pełna księgowość) zarówno dla osób fizycznych (po przekroczeniu limitu obrotów), jak i osób prawnych (np. spółka z oo. spółka komandytowa).

W zakres naszych zadań wchodzi:
• Prowadzenie ksiąg handlowych zgadnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
• Sporządzanie indywidualnych szablonów (analityki kont) zgodnie z sugestiami klienta.
• Sporządzanie rejestru VAT zakupu i sprzedaży oraz plików JPK.
• Sporządzanie ewidencji dodatkowych.
• Rozliczanie transakcji UE.
• Rozliczanie importu i eksportu.
• Rozliczanie importu usług.
• Prowadzenia ewidencji dodatkowych.
• Prowadzenia ewidencji środków trwałych.
• Rozrachunki w walutach obcych.
• Rozliczanie podatku dochodowego (PIT lub CIT).
• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w pliku XML), sporządzanego na potrzeby KRS lub Urzędu Skarbowego.
• Informacja o wysokości podatków w formie e-maila lub sms.
• Informacją o stanie należności i zobowiązań.
• Przygotowanie potwierdzeń sald na koniec roku obrachunkowego.
• Sporządnienie dodatkowych raportów dla władz spółki lub właściciela przedsiębiorstwa.