Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

W zakres naszych zadań wchodzi:

• Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami podatkowymi.
• Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedażny oraz niezbędnych deklaracji JPK.
• Sporządzanie deklaracji VAT UE.
• Rozliczanie transakcji UE
• Rozliczanie importu i exportu.
• Rozliczanie importu usług.
• Wycenianie dokumentów w walutach obcych.
• Prowadzenie ewidencji dodatkowych.
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
• Udzielanie informacji o zmianach i nowościach (w formie informacji e-mail).
• Przekazywanie informacji o podatkach w formie sms lub e-maila.
• Przekazywanie na żądanie klienta zestawień systemowych.
• Współpraca z Inspektorem Ochrony Środowiska.
• Zwrot dokumentów klientowi (jeśli je przekazuje w formie papierowej) po zakończeniu roku podatkowego.
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych rocznych.