Ryczałt - prowadzenie i ewidencja

W zakres naszych czynności wchodzi:

Prowadzenie ryczałtu Tarnów, Kraków, Rzeszów

• Prowadzenie zapisów przychodu w ewidencji ryczałtowej zgodnie z przepisami.
• Wycena faktur w walucie obcej.
• Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT.
• Rozliczanie importu usług.
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
• Sporządzanie ewidencji dodatkowych.
• Wyliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych rocznych.